CERTIFICATE

 

Pentru armonizarea şi optimizarea practicilor interne, compania a optat pentru implementarea unui sistem de management integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Operaţională (ISO 9001 – SR EN ISO 14001 – OHSAS 18001).  Astfel, în anul 2007 au fost obţinute certificările pentru sistemele de management privind calitatea şi mediul, iar în 2009 am întocmit documentaţia şi am obţinut certificarea şi pentru sistemele de management al sănătăţii şi securităţii operaţionale.

Calitate – Satisfacţia clienţilor noştri fiind esenţială pentru activitatea companiei, dorim să îi asigurăm pe aceştia, prin verificări permamente, de conformitatea produselor şi a serviciilor noastre cu normele impuse pe piaţă.

Mediu – Compania îşi ia angajamentul, prin obţinerea acestei certificări, de a depozita şi recicla cu atenţie deşeurile provenite în urma lucrărilor, pentru a îmbunătăţi rezultatele şi a minimiza impactul pe care îl are activitatea noastră asupra mediului înconjurător. În acest scop efectuăm periodic formări pentru angajaţii noştri.

Sănătate şi securitate operaţională – Politica Freyssinet 'ZERO ACCIDENTE', pe care a adoptat-o compania noastră, implică o campanie complexă de prevenire a riscurilor pentru tot personalul implicat în procesul de producţie, atât pe şantiere, cât şi pe durata deplasării cu autovehiculul, prin efectuarea de instructaje periodice generale şi la locul de muncă, prin testări săptămânale ale diverselor aspecte discutate în cadrul procesului de informare, prin întocmirea fişelor de risc pentru fiecare post din organizaţie şi prin verificarea cu stricteţe a tuturor parametrilor ce trebuie respectaţi, înainte de începerea lucrului.

În anul 2010 am obţinut, de asemenea, certificarea pentru Responsabilitate Socială (SA8000), ceea ce reprezintă o dovadă a respectului pentru angajaţii noştri şi al interesului pe care îl acordăm pentru a le crea un mediu de lucru adecvat, conform cu normele internaţionale, prin respectarea drepturilor umane fundamentale la locul de muncă.